Викторина «Знакомьтесь, Польша!» 2

Викторина "Знакомьтесь, Польша!" 2 /
Quiz „Poznajcie się, Polska!” 2

Викторина о Польше, о её богатой истории и культуре. 

Quiz o Polsce, jen bogatej historii i kulturze. 

Имя / Imię
Email

1. Как звали известного героя польского мультфильма?
Jak się nazywał bohater znanej polskiej kreskówki?

2. Продолжите слова припева песни из знаменитого фильма «4 танкиста и собака»: «Мы вернемся домой, печь растопим …
Proszę dokończyc zdanie z refrenu słynnego polskiego filmu „Czterej pancerni i pies”: «Do domu wrócimy, w piecu napalimy…

3. Как звали лошадь Юзефа Пилсудского?
Jak sie nazywała słynna klacz Józefa Piłsudskiego?

4. Как назывался польский мультипликационный сериал, снятый в 1963-1964 гг киностудией в г. Бельско-Бяла?
Jak sie nazywał polski serial animowany produkowany w latach 1963-1964 przez studio filmowe w Bielsku-Białej?

5. Как заканчивается название картины Яна Матейко «Астроном Коперник, разговор … ?
Jak sie kończy nazwa obrazu Jana Matejki „Astronom Kopernik, czyli rozmowa …?

6. Сколько овощей описал в своем стихотворении «На прилавке» Ян Бжехва?
Ile warzyw wysępuję w wierszu „Na straganie” Jana Brzechwy?

7. Сколько раз в течение дня звучит Хейнал Краковский?
Ile razy w ciągu dnia gra się Hejnał Krakowski?

8. Русалочка, Дворец науки и культуры и Колонна Зигмунта III Вазы это символы города …
Syrenka, Pałac Kultury i Nauki i Kolumna Zygmunta III Wazy to symbole miasta…

9. На чём играл Янко Музыкант в новелле Хенрика Сенкевича?
Na czym grał Janko Muzykant w noweli autorstwa Henryka Sienkiewicza?

10. Закончите, пожалуйста, популярную польскую поговорку: «Лучше со своими плакать, чем с чужими …
Proszę dokończyc popularne polskie przysłowie: „Lepiej ze swoimi płakać niż z obcymi …