Викторина «Знакомьтесь, Польша!» 2 этап

Викторина "Знакомьтесь, Польша!" 2 этап /
Quiz „Poznajcie się, Polska!” 2 etap

Продолжаем конкурс-викторину о Польше, о её богатой истории и культуре. Приглашаем к участию всех желающих — возраст и место жительства значения не имеют. Ответы принимаются до 23.59 воскресения, 15.09.2019.
Kontynujemy konkurs-quiz o Polsce, jen bogatej historii i kulturze. Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych — wiek oraz miejsce zamieszkania nie mają znaczenia. Na odpowiedzi czekamy do godz. 23.59 niedzieli, 15.09.2019 (wg czasu polskiego).
Имя Фамилия / Imię i nazwisko
Страна / Kraj
Email
1. Как звали известного героя польского мультфильма?
Jak się nazywał bohater znanej polskiej kreskówki?
2. Продолжите слова припева песни из знаменитого фильма «4 танкиста и собака»: «Мы вернемся домой, печь растопим …
Proszę dokończyc zdanie z refrenu słynnego polskiego filmu „Czterej pancerni i pies”: «Do domu wrócimy, w piecu napalimy…
3. Как звали лошадь Юзефа Пилсудского?
Jak sie nazywała słynna klacz Józefa Piłsudskiego?
4. Как назывался польский мультипликационный сериал, снятый в 1963-1964 гг киностудией в г. Бельско-Бяла?
Jak sie nazywał polski serial animowany produkowany w latach 1963-1964 przez studio filmowe w Bielsku-Białej?
5. Как заканчивается название картины Яна Матейко «Астроном Коперник, разговор … ?
Jak sie kończy nazwa obrazu Jana Matejki „Astronom Kopernik, czyli rozmowa ...?
6. Сколько овощей описал в своем стихотворении «На прилавке» Ян Бжехва?
Ile warzyw wysępuję w wierszu „Na straganie” Jana Brzechwy?
7. Сколько раз в течение дня звучит Хейнал Краковский?
Ile razy w ciągu dnia gra się Hejnał Krakowski?
8. Русалочка, Дворец науки и культуры и Колонна Зигмунта III Вазы это символы города ...
Syrenka, Pałac Kultury i Nauki i Kolumna Zygmunta III Wazy to symbole miasta...
9. На чём играл Янко Музыкант в новелле Хенрика Сенкевича?
Na czym grał Janko Muzykant w noweli autorstwa Henryka Sienkiewicza?
10. Закончите, пожалуйста, популярную польскую поговорку: «Лучше со своими плакать, чем с чужими …
Proszę dokończyc popularne polskie przysłowie: „Lepiej ze swoimi płakać niż z obcymi ...