Викторина «Знакомьтесь, Польша!» 1

Викторина "Знакомьтесь, Польша!" 1 /
Quiz „Poznajcie się, Polska!” 1

11 ноября поляки во всем мире отмечают День независимости Польши. В связи с приближающейся знаменательной датой объявляем конкурс для знатоков Польши «Знакомьтесь, Польша!».
Каждую неделю до 11 ноября по понедельникам на нашем сайте будут размещаться 10 вопросов очередного этапа, на решение которых будет даваться 6 дней, а именно — до 23.59 воскресения.
Один участник может участвовать только с одного электронного адреса.
Победителем объявляется тот, кто наберет наибольшее количество баллов за все этапы конкурса (из расчета 1 правильный ответ = 1 балл).

11 listopada Polacy w całym świecie obchodzą Swięto Niepodległości Polski. W związku ze zbliżającymi się świętami ogłaszamy Konkurs dla znawców Polski „Poznajcie się, Polska!”
Co tydzień na naszej stronie internetowej będą umieszczone kolejne 10 pytań konkursowych, na rozwiązanie których daje się 6 dni, czyli do 23.59 niedzieli (wg czasu polskiego/kaliningradzkiego).
Jeden uczestnik może uczestniczyć tylko z jednego e-maila.
Zwycięzcą zostanie uczestnik, który otrzyma najwięcej punktów we wszystkich etapach konkursu (1 prawidłowa odpowiedź = 1 punkt).

Имя / Imię
Email

1. Какая граница никогда не существовала в реальности?
Której granicy nigdy nie było w rzeczywistości?

2. Символом какого национального парка Польши являются Три Короны?
Synbolem jako Parku Narodowego Polski są Trzy Korony?

3. Что не относится к национальному достоянию Польши?
Co nie należy do dziedzictwa narodowego Polski?

4. Продолжите народную польскую поговорку: «Чтобы суп Фляки был хорошим, он должен быть …..»
Proszę kontynuować przysłowie ludowe: „Aby flaki były dobre, powinny być …..”

5. В каком году Ягеллонский университет стал называться «Ягеллонским университетом»?
W którym roku Uniwersytet Jagielloński otrzymał nazwę „Jagielloński”?

6. Кто был в числе выпускников Краковской Академии?
Kto wśród tych osób został absolwentem Akademii Krakowskiej?

7. Кто концертировал в знаменитом Помпейском зале Президентской резиденции Бельведер в Варшаве?
Kto koncertował w znanej Sali Pompejańskiej Rezydencji Prezydenta Belweder w Warszawie?

8. Что является обязательными ингредиентами краковского обважанка?
Co należy do obowiązkowych składników krakowskiego obwarzanka?

9. Обычай поедания пончиков в Жирный Четверг в польских деревнях появился
Tradycja jedzenia pączków w Tłusty Czwartek w polskich wsiach pojawiła się

10. Когда в Польше появились воеводства?
Kiedy Polska została podzielona na województwa?