Викторина «Жирный четверг, необычные факты»

Викторина «Жирный четверг, необычные факты» /
Quiz «Tłusty Czwartek, niezwykłe fakty»

В жирный четверг стоит съесть хотя бы один пончик и рассказать ребенку о традициях, связанных с этим праздником. Не все в этот день едят пончики. Некоторые жарят фаворки, называемые в некоторых районах польским хворостом.

W tłusty czwartek warto zjeść choć jednego pączka, a przy okazji opowiedzieć dziecku o tradycjach kojarzonych z tym świętem, bo nie wszyscy tego dnia jedzą pączki. Niektórzy smażą faworki, zwane w niektórych rejonach Polski chrustem.

1. В каком веке появились «Сладкие пончики»? /
W jakim wieku pojawiły się "Słodkie pączki"?

2. В Италии этот праздник называется Джоведи Грассо, где за десять дней до Великого поста вечером едят: /
We Włoszech to święto nazywa się Giovedi Grasso, gdzie na dziesięć dni przed Wielkim Postem wieczorem spożywa się:

3. В какой стране празднуют поедание тортов Bizcocho и Mona? /
W jakim kraju świętuje się jedząc ciasta Bizcocho oraz Mona?

4. В какой стране этот день частично свободен от работы (работа заканчивается до полудня)? Условный час для начала празднования 11:11 /
W jakim kraju ten dzień jest częściowo wolny od pracy (pracę kończy się przed południem)? Godziną umowną na rozpoczęcie świętowania jest 11:11

5. Жирный четверг в Польше также известен под названием: /
Tłusty czwartek w Polsce znany jest również pod nazwą:

6. Раньше на Жирный четверг подавали: /
Dawniej podawano na Tłusty Czwartek:

7. В некоторых регионах Польши фаворки называют: /
W niektórych regionach Polski faworki mówi się:

8. Первоначально Жирный четверг был день, когда отмечалось: /
Pierwotnie Tłusty Czwartek był dniem, gdzie świętowano:

9. Проводятся региональные соревнования по поеданию пончиков, например, рекордсмен по употреблению 10 пончиков набрал результат: /
Organizowane są zawody regionalne w jedzeniu pączków, np. rekordzista w jedzeniu 10 pączków na czas uzyskał rezultat zaznaczając (że jedzenie nie można popijać):

10. Пончик примерно весит 50 г и имеет колоссальные: /
Pączek mniej więcej waży 50 g i ma aż:

11. Фаворки весят около 15-20 грамм и имеют: /
Faworki ważą około 15-20 gram i mają:

12. В Силезии пончик известен как: /
Na Śląsku pączek jest znany jako:

13. Фирменные блюда этого праздника, в основном фаворки и пончики. Существует даже суеверие, что если кто-то в Жирный четверг не съест ни одного пончика, то: /
Specjałami tego święta są głównie faworki i pączki. Istnieje nawet przesąd, że jeśli ktoś w Tłusty Czwartek nie zje ani jednego pączka:

14. А каком древнем городе один раз в год отмечался так называемый Жирный день? /
A jakie starożytne miasto obchodzono raz w roku tzw. tłusty dzień?

15. Пончики древних времен ничем не похожи на сегодняшние. Это были твердые шарики из хлебного теста, набитые: /
Pączki z czasów starożytnych niczym nie przypominają tych dzisiejszych. Były to twarde kulki z chlebowego ciasta, nadziewane: