Викторина «Путешествуем по польской литературе»

Викторина для любителей польской литературы "Путешествуем по польской литературе"/
Quiz dla wielbicieli literatury polskiej
„Wędrujemy po literaturze polskiej”

9 июня Автономия «Полония» организовала еще одно интересное событие для поклонников польской литературы — Викторину «Путешествуем по польской литературе».
Несмотря на июньскую жару, участники викторины отвечали на интересные вопросы о писателях, поэтах и их произведениях, а также узнавали портреты известных польских авторов.
После трех туров были подведены результаты и вручены призы. Поздравляем поклонников польской литературы за прекрасные результаты!
А в июле мы приглашаем всех любителей польской культуры на следующую викторину под названием «Путешествуем по польским традициям».

W dniu 09 czerwca br. Autonomia Polaków «Polonia» zorganizowała kolejne ciekawe wydarzenie polonijne dla wielbicieli literatury polskiej — Quiz pt. «Wędrujemy po literaturze polskiej».
Mimo czerwcowego upału w Bibliotece Szkoły Sobotniej uczestnicy quizu rozwiązywali ciekawe pytania o pisarzach, poetach i ich dziełach, jak również rozpoznać portrety słynnych polskich autorów.
Po trzech rundach podsumowano wyniki i wręczono nagrody. Gratulujemy polonijnym wielbicielom literatury polskiej pięknych wyników!
A już w lipcu zaprosimy wszystkich miłośników kultury polskiej na kolejny Quiz pt. «Wędrujemy po tradycjach polskich».

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad