Ванда Хотомска «Твой дом»

Ванда Хотомска «Твой дом»/
Wanda Chotomska «Twój dom»

«Твой дом» – красивое стихотворение о Родине, в которым автор — Ванда Мария Хотомска – показывает, где можно встретить напоминание о Польше. Она в каждом нашем слове. В радушном доме, в сердце матери, в цвете маков и вишни, в шопеновской мазурке, в песнях всех птиц…
Ванда Мария Хотомска (26.10.1929 – 2.08.2017) — польская писательница, автор стихов и рассказов для детей и молодежи, серии телевизионных программ для детей «Яцек и Агатка» (аналог «Спокойной ночи, малыши») Лауреат Ордена улыбки (1969г.), который появился благодаря ее фантазии.

«Twój dom» — piękny wiersz o Ojczyżnie, w którym autorka — Wanda Chotomska — wskazuje gdzie można spotkać Polskość. Jest ona w każdym naszym słowie. W gościnnym domu, w sercu matki, w czerwieniu maków, w mazurku chopinowskim, w piosenkach wszystkich ptaków…
Wanda Maria Chotomska (26.10.1929 – 2.08.2017) – polska pisarka, autorka wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży, znanego cyklu programów telewizyjnych dla dzieci „Jacek i Agatka”. Laureatka Orderu Uśmiechu (1969r), który powstał z jej inspiracji.

Читает Баган Стефа (15 лет) / Czyta Bagan Stefa (15 lat)

Wanda Chotomska «Twój dom»

Jest w każdym naszym słowie,
a słowa są najprostsze —
chleb, mama, dom gościnny,
i Wisła, i Mazowsze.

I jest w czerwieni maków,
i w białych kwiatach wiśni,
w piosenkach wszystkich ptaków
i w każdej naszej myśli.

W mazurku szopenowskim,
i w czarnym węglu Śląska,
i tu, gdzie serce mówi,
że to jest właśnie Polska.

Ванда Хотомска «Твой дом»

Она в слове каждом —
В обычном самом –
Хлеб, дом радушный,
Лес, поле, мама –
В Мазовии и в Висле,
И в белоснежной вишне,
И в маковом цветеньи,
И в звонком птичьем пеньи,
В любой мазурке нашей
И в шопеновском вальсе,
В силезскомском угле черном,
И здесь, в полях просторных,
Где сердце бьется дольше —
Все это — наша Польша!

Перевод Ирины Мотковой

Опанасенко Лиза 17 лет
Харченко Маргарита 11 лет