V Польский бал в Калининграде

V Польский бал в Калининграде/
V Polski bal w Kaliningradzie

01 декабря было совсем не холодно, потому что почти 160 нарядных гостей собрались в Зимнем саду бизнес-центра «Рыбная биржа» на юбилейный V Польский Бал в Калининграде.
От имени организатора церемонии собравшихся гостей приветствовала Елена Рогачикова, председатель польской национально-культурной автономии «Полония». Затем гостей приветствовал консул Республики Польша в Калининграде г-н Петр Левчук, от имени региональных властей г-н Олег Панасенко, от имени городских властей Калининграда г-жа Дина Шеляг. Среди приглашенных гостей были также представители национально-культурных объединений региона, общественных организаций, бизнес-сообщества, гости из Польши и другие.
До начала торжественного мероприятия собравшиеся гости ознакомились с подготовленными фотовыставками «История наших семей» о польских семьях, проживающих в Калининградской области, а также «Лица Полонии», в рамках которой были представлены портреты в национальных костюмах наиболее активных членов общественной организации.
По традиции Бал начался с торжественного полонеза в исполнении танцевальной группы автономии «Полония». В течение следующих 2,5 часов весь зал танцевал под музыку польских и русских композиторов вальсы, полонезы и другие бальные и более современные танцы.
Елена Рогачикова, Анатолий Шевчук и Наталья Шевченко исполнили для зрителей несколько песен. Все желающие выучили основные шаги полонеза и польки.
Организаторы подготовили интересные викторину и лотерею из истории балов Польши и России с подарками из Польши. Проект был реализован при поддержке Генерального Консульства Республики Польша в Калининграде.
Следующий Польский Бал запланирован на 29 ноября 2020 года.

01.12.2019 w Kaliningradzie wcale nie było zimno, bo prawie 160 pięknie ubranych gości zebrało się w Zimowym ogrodzie Centrum Biznesu «Rybnaja Birża» na jubileuszowy V Polski Bal w Kaliningradzie.
W imieniu organizatora uroczystości zebranych gości przywitała Prezes Autonomii Polaków «Polonia» pani Elena Rogaczykowa. Po kolei gości przywitali konsul Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie pan Piotr Lewczuk, w imieniu władz regionalnych zabrał głos pan Oleg Panasenko, w imieniu władz miasta Kaliningrad pani Dina Szelag. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele innych wspólnot narodowościowych obwodu kaliningradzkiego, przedstawiciele srodowiska biznesowego, goście z Polski.
Przed rozpoczęciem uroczystości zostały zaprezentowane 2 wystawy fotograficzne — «Historia naszych rodzin», w której zostały pokazane zdjęcia z archiwów rodzinnych zamieszkałych w obwodzie kaliningradzkim rodzin polonijnych, oraz «Polonia w portretach», w której pokazane są portrety najbardziej aktywnych członków Autonomii «Polonia» w strojach ludowych».
Zgodnie z tradycjami Bal rozpoczął się uroczystym polonezem w wykonaiu reprezentacyjnej grupy tanecznej Autonomii Polaków «Polonia». Przez kolejne 2,5 godziny cała sala tańczyła pod dzwięki muzyki polskich i rosyjskich kompozytorów walce, polonezy i inne tańce towarzyskie.
Dla zebranych zaśpiewali Elena Rogaczykowa, Anatol Szewczuk oraz Natalia Szewczenko. Każdy chętny nauczył się podstawowych kroków poloneza oraz polki balowej.
Przez organizatórów zostały przygotowane ciekawe quizy i loterie z prezentami prosto z Polski. Projekt został zrealizowany przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie.
Następny VI Polski Bal jest zaplanowany na 29.11.2020.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad