Творческий мастер-класс «Польский фольклор: народные мотивы и декор»

Творческий мастер-класс
"Польский фольклор: народные мотивы и декор"/
Warsztaty rękodzielnicze
"Polski folklor: ludowe wzory i dekory"

14 июля в офисе Автономии «Полония» было весело и многоцветно. Участников мастер-класса ждала викторина по истории, географии, литературе Польши, польского языка и культуры. Сладкие призы за правильные ответы добавили сил перед дальнейшей работой.
После презентации и интересного рассказа Елены Рогачиковой о народных мотивах и декорах разных регионов Польши, значению цветов и рисунков в них, использованию в народных костюмах все научились рисовать деревенскую птичку счастья, а потом приступили к рисованию собственного рисунка с использованием элементов ловицких и кашубских мотивов.

14.07.2019 w siedzibie Autonomii Polaków «Polonia» było wesoło i kolorowo. Na uczestników warsztatów czekał krótki quiz z różnych wątków historii, geografii, literatury Polski, języka polskiego i kultury polskiej. Słodkie nagrody za dobre odpowiedzi dodały sił przed dalszą pracą.
Po prezentacji i ciekawym opowiadaniu Eleny Rogaczykowej o ludowych wzorach i dekorach różnych regionów Polski, znaczeniu kolorów i rysunków w nich, wykorzystaniu w strojach ludowych wszyscy nauczyli się rysować wiejskiego ptaka szczęścia, a potem przestąpili do malowania własnego rysunku z wykorzystaniem motywów łowickich i kaszubskich.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad