Тадеуш Сливяк «Лесная почта»

Тадеуш Сливяк «Лесная почта»/
Tadeusz Śliwiak «Poczta w lesie»

Представляем вашему вниманию стихотворение Тадеуша Сливяка «Лесная почта» в исполнении Ирины Мотковой, занявшей 3 место в ежегодном XVI Конкурсе чтецов «Jestem Polakiem i jestem z tego dumny» в возрастной категории 21-81 лет.
Художественный перевод Ирины Мотковой.

Predstawiamy Państwu wiersz Tadeusza Śliwiaka «Poczta w lesie» w wykonaniu Iriny Motkowej, która zajęła 3 miejsce w corocznym XVI Konkursie Recytatorskim pt. „Jestem Polakiem i jestem z tego dumny” w kategorii wiekowej 21-81 lat.

Tadeusz Śliwiak «Poczta w lesie»

W Bieszczadach, w lesie,
gdzie dębów dużo –
mieści się Ptasi Pocztowy Urząd.
Pan drozd stempelki przybija listom –
zaś dzięcioł jest tu telegrafistą.

On wystukuje swym dziobem silnym
Depesze krótkie, lecz bardzo pilne.
Pocztowy gołąb jest listonoszem.
„Liścik do Pani! Podpisać proszę”

„Pani kukułko, pocztówka z Brzeska,
Ale też pani wysoko mieszka!
Pan czyżyk ma tu list z Wołominka.
Pewnie z wakacji. Pewnie od synka.
A panna pliszka z wysokiej sosny
Co dzień dostaje liścik miłosny.”

Zięba zaś pyta:„A co pan ma dla
Mego sąsiada, Dla pana trznadla?”
„Nic, droga pani, nic, ani słowa.
Za to przesyłkę grubą ma sowa”.
I tak rozdzielał gołąb siwiutki
Ptasie radości i ptasie smutki.

Natomiast bocian zwany „Wojtusiem”
Lotniczą pocztą zajmował tu się.
Doręczał listów z dalekich krajów.
Zza mórz, gdzie krewni
ptaszków mieszkają.

Tylko pieniędzy nikt tu ni komu
Nie przekazywał.
Czemu? Wiadomo!
Ptaszkom pieniędzy nie trzeba. Po co?
Lodów nie jedzą. Do kin nie chodzą.
Wszystko za darmo w lesie ich czeka.
Nie brak im nawet ptasiego mleka.
Ale powróćmy do poczty ptasiej.

Więc kiedy rano list tu nada się,
To w dniu tym samym wnet go otrzyma
ptasi adresat. Lato czy zima.
Dlatego wiersz ten śląc do redakcji
Wrzucam do skrzynki przy pniu akacji.

Jesli więc ptaszek zastuka, dzieci,
Do waszych okien – to teraz wiecie.
List wam przynosi – ekspres z bajeczką,
Którą pisałem z moją córeczką.

Тадеуш Сливяк «Лесная почта»

В горах Бещадах, в дубовой роще,
Есть отделение птичьей почты.
Открытки, письма здесь сортируют,
Их Дрозд дубовым листом штампует.

Дать телеграмму легко и быстро,
Ведь Дятел служит телеграфистом.
Строчит он клювом и днем, и ночью
Депеши птичьи с пометкой «Срочно!»

Есть в мире птичьем такой закон:
Разносит почту здесь почтальон.
Открытки, письма в лесу дубовом
Вручает лично голубь почтовый.

«Письмо для пани! Здесь распишитесь!»
«Пани Кукушка, прошу, спуститесь!
Пришла открытка вам из Бжеска,
А спальня Ваша так высока!»

А пану Чижику из Воломина
Письмо пришло,наверно, от сына!
Любовные письма в конвертике узком
Несет каждый день почтальон Трясогузке.

А от пани Зяблик вопрос спозаранку:
«Есть письма соседушке – Пану Овсянке?»
«Нет, милая пани, ни слова, увы,
Зато есть посылка для пани Совы!»

Так и раздал голубь в сизом обличье
Радости птичьи и горести птичьи!
Аист же белый, тот, что Войтушек,
Авиапочтой занялся тут же.

Письма доставил — ты только взгляни –
Птицам от дальней заморской родни!
Деньги же здесь не нужны никому.
Думаю, ясно и так, почему.

Птицы мороженое не едят,
Да и кино никогда не глядят,
В лесу все бесплатно для них и легко,
И птичье, наверное, есть молоко!

Ну ладно, вернемся же к почте птичьей.
Если вдруг утром появятся письма,
То в этот же день адресата найдут,
Зимою и летом им их отдадут!
Поэтому стих опущу для редакции
В ящик почтовый на старой акации.

Милые дети, если вдруг птица
Прямо в окошко к вам постучится,
Знайте, что это срочная почта –
Сказка, что я написал вместе с дочкой!

Перевод Ирины Мотковой