Спартакиада среди национально-культурных автономий Калининградской области

Спартакиада среди национально-культурных автономий Калининградской области

Spartakiada wśród wspólnot narodowo-kulturalnych obwodu kaliningradzkiego

29 октября 2022 года наша Полония приняла участие в «Спартакиаде среди национально-культурных автономий Калининградской области». В Спартакиаде принимало участие 12 региональных общественных национальных организаций.

Под музыку разных народов в зале развернулась спортивная борьба представителей национальных общественных организаций региона. Мы не только участвовали в соревнованиях, но и показали своё танцевальное выступление: Вальчик Любельский, Трояк, Кляпок, Овчаречек.

К сожалению, мы не заняли первых мест, но зарядили хорошим настроением всех присутствующих и познакомили с культурой Польши.

29 października 2022 roku Autonomia Polaków «Polonia» wzięła udział w «Spartakiadzie wśród wspólnot narodowo-kulturalnych obwodu kaliningradzkiego». W Spartakiadzie wzięło udział 12 regionalnych organizacji społecznych.

Pod dźwięki melodii różnych narodów w sali rozgrywała się sportowa walka przedstawicieli narodowych organizacji społecznych regionu. Autonomia nie tylko uczestniczyła w zawodach, ale także zaprezentowała program taneczny: Walczyk Lubelski, Trojak, Klapok, Owczareczek (Górny Śląsk).

Niestety przedstawiciele Autonomii nie zdobyli czołowych miejsc, ale na 100 procent zapewnili dobry nastrój wszystkim obecnym i pokazali kulturę Polski.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad