Сокровищница семейных реликвий

Сокровищница семейных реликвий

Skarbnica pamiątek rodzinnych

У каждого из нас есть в семье какая-то вещь, у которой есть своя особая история, которую передают из поколения в поколение. Порой она не столь ценна с точки зрения финансов, но она бесценна для нас, для всех членов нашей семьи.

27.11.2022 в уютной обстановке прошла встреча «Сокровищница семейных реликвий». Был собран большой стол старинных вещей и фотографий, среди которых были военные медали, орден Отечественной войны, удостоверения и документы, старинная монета 18 века, купюры и монеты, вышедшие из обихода, сервиз, шкатулка, новогодние игрушки, грамоты, молитва, книги, бижутерия и, конечно же, старые фотографии.

Каждый из участников продемонстировал свою семейную реликвию и поделился её историей. Помимо старинных вещей, участники рассказали историю своей семьи, изображенной на старых, пожелтевших от времени фотографий.

Семейные реликвии – это замечательная традиция, которая позволяет хранить в наших сердцах память о людях, дорогих нашему сердцу.

Każdy z nas ma w swojej rodzinie jakąś rzecz, która ma swoją niezwykłą historię, przekazywaną z pokolenia do pokolenia. Czasami nie jest ona cenna pod względem finansowym, ale jest absolutnie bezcenna dla nas, dla członków naszej rodziny.

27.11.2022 odbyło się spotkanie «Skarbnica pamiątek rodzinnych». Duży stół został zastawiony antykami i fotografiami, wśród których były medale wojskowe, Order Wojny ojczystej, metryki i dokumenty, stara moneta z XVIII wieku, banknoty i stare monety, zestaw obiadowy, pudełko, zabawki noworoczne, listy, modlitewnik, książki, biżuteria i oczywiście stare fotografie.

Każdy z uczestników zaprezentował swoją rodzinną pamiątkę i podzielił się jej historią. Oprócz starych rzeczy, uczestniki opowiedzieli historie swoich rodzin, pzsedstawione na starych zdjęciach zżółtawych z czasem.

Pamiątki rodzinne to wspaniała tradycja, która pozwala zachować w naszych sercach pamięć o najbliższych krewnych.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad