Słówko dnia — Zieleń

Słówko dnia - Zieleń

Слово дня - Зелень

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «zieleń».

🌿 В этом году в Польше 5 июня отмечается католический праздник «Zielone Świątki» — Пятидесятница (Zesłanie Ducha Świętego).
☘️ Неотъемлемым символом этого праздника была зелень, в частности листья аира, которые разбрасывали по полу комнат, а их пучки втыкались за иконы и расставлялись на окнах. Весь двор был покрыт зеленью, особенно ветками липы, граба, березы и бука. Венками из цветов и листьев украшались придорожные кресты и часовни..

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „zieleń”.

🌿 W tym roku w Polsce 5 czerwca obchodzone jest święto katolickie „Zielone Świątki” – to ludowa nazwa kościelnego święta Zesłania Ducha Świętego.
☘️ Nieodłącznym symbolem tego okresu była zieleń, w szczególności liście tataraku, które rozsypywano na podłodze w izbie, a jego pęki wtykano za święte obrazy i stawiano w oknach. Całe obejścia majono zielenią, zwłaszcza gałęziami lipy, grabu, brzozy i buku. W wieńce z kwiatów i liści ubierano przydrożne krzyże i kapliczki.