Słówko dnia — Wywieźć na taczkach

Wywieźć na taczkach

Słówko dnia - Wywieźć na taczkach

Слово дня - Выгнать кого-то с работы (с занимаемой должности)

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «Выгнать кого-то с работы (с занимаемой должности)».

🚜Тачка — это приспособление для перевозки строительных материалов, предметов и т.д..

📍 Вывезти кого-то тачками в переносном значении означает в польском языке «выгнать кого-то с работы, с занимаемой должности».

‼️ Но следует помнить и о правильном написании выражения «вывезти», так как «вывести» имеет уже совсем другой смысл!

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „wywieźć na taczkach”

🚜 Taczka to urządzenie, za pomocą którego można przewozić różne rzeczy, materiały budowlane itd.

📍 „Wywieźć na taczkach” w mowie potocznej oznacza, że ktoś wyrzucił kogoś skądś, pozbawiając tę osobę dotychczas zajmowanego stanowiska w pracy lub w danej organizacji.

‼️ Ale należy pamiętać o prawidłowej pisowni czasownika „wywieźć”, bo „wywieść w pole”, ale „wywieźć na taczkach”