Słówko dnia — Winobranie

Słówko dnia - Winobranie

Слово дня - Сбор винограда

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «сбор винограда».

🍇 Сбор винограда — это крупнейший винный фестиваль в Польше, который проводится каждый год в первой половине сентября. В это время власть над городом берет на себя Бахус – бог вина. Зелена-Гура становится сценой, полной развлечений, таких как концерты, подвижные игры, спортивные соревнования и культурные мероприятия.

🍇 Сбор винограда как городской праздник объявляется городским советом с 1842 года. Он длится 9 дней, в течение которых проводятся многочисленные мероприятия, организованные местными ассоциациями, концерты, торговая ярмарка и презентации региональных продуктов, наиболее важными из которых являются любушские вина.

🍇 Сбор винограда в Любуском. Праздник Вина в Польской Тоскании.

🍇 Сбор вина 2022 – Дни Зелёной Гуры – Так было! 

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „winobranie”.

🍇 Winobranie to największe święto wina w Polsce odbywające się co roku w pierwszej połowie września. Wówczas władzę nad miastem przejmuje Bachus – bóg wina. Zielona Góra staje się sceną pełną atrakcji, takich jak: koncerty, zabawy plenerowe, zawody sportowe oraz wydarzenia kulturalne.

🍇 Winobranie jako święto miasta ogłaszane jest począwszy od 1842 roku przez radę miasta. Trwa 9 dni, podczas których trwają liczne imprezy organizowane przez lokalne stowarzyszenia, koncerty, jarmark handlowy oraz prezentacje produktów regionalnych, z których najważniejsze są lubuskie wina.

🍇 Winobranie w Lubuskim. Święto Wina w Polskiej Toskanii.

🍇 Winobranie 2022 — Dni Zielonej Góry — Tak było!