Słówko dnia — Wędkarz

Słówko dnia - Wędkarz

Слово дня - Рыбак

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «рыбак».

🐠 Когда-то рыбалка была основой для выживания. Однако есть разница между рыбалкой и ловлей рыбы. Ловля рыбы — вид спорта, при этом один из старейших. В Древнем Риме, например, ловить рыбу ради удовольствия могли позволить себе только самые богатые.

🐠 В Польше чисто развлекательная рыбалка стала набирать популярность в конце XIX века, когда были созданы первые клубы любителей активного отдыха с удочкой в руке. С течением времени были разработаны различные методы ловли рыбы, такие как спиннинг, на поплавок или на донный поплавок.

🐠 В настоящее время Польская ассоциация рыболовов насчитывает около 600 000 членов. Хотя рыбалка обычно считается мужским видом спорта, в последние годы появилось больше женщин с удочкой в руке. Возможно, такое положение дел уходит своими корнями в древнюю традицию, когда мужчины были охотниками, роль которых заключалась в обеспечении семьи едой. Однако сегодня мало пойманной рыболовами рыбы попадает на стол — большая часть возвращается в естественную среду обитания. В случае исключительно крупного экземпляра рыбам обычно устраивают короткую фотосессию.

🐠 День рыболова в Польше отмечают только с 2008 года. В этом году День рыболова прошел 23 июня.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „wędkarz”.

🐠 Łowienie ryb było niegdyś warunkiem przetrwania. Jest jednak różnica między rybołówstwem a wędkarstwem. To drugie jest formą sportu, w dodatku jedną z najstarszych. W starożytnym Rzymie na przykład na łowienie dla przyjemności mogli pozwolić sobie tylko najbardziej zamożni.

🐠 W Polsce wędkowanie czysto rozrywkowe zaczęło zdobywać popularność pod koniec XIX wieku, wtedy też powstały pierwsze kluby zrzeszające miłośników rekreacji z wędką w ręku. Z czasem rozwinęły się rozmaite metody wędkowania, takie jak spinning, metoda spławikowa czy spławikowo gruntowa.

🐠 Obecnie Polski Związek Wędkarski ma około 600 tysięcy członków. Choć powszechnie wędkarstwo uważane jest za męski sport, na przestrzeni ostatnich lat można dostrzec nieco więcej kobiet z wędką w ręku. Być może ten stan rzeczy ma swoje korzenie w dawnej tradycji, kiedy to mężczyźni byli łowcami, których rolą było zapewnieni pożywienia rodzinie. Dziś jednak niewiele złowionych przez wędkarzy ryb ląduje na stole – większość wraca do swojego naturalnego środowisko. W przypadku wyjątkowo dużego okazu, rybę czeka zwykle jeszcze krótka sesja zdjęciowa.

🐠 Dzień Wędkarza w Polsce obchodzony jest dopiero od 2008 roku. W tym roku Dzień Wędkarza przypadł na 23 czerwca.