Słówko dnia — Wczasy pod gruszą

Słówko dnia - Wczasy pod gruszą

Слово дня - Доплата у отпуску

🇵🇱 Wczasy pod gruszą to potoczna nazwa na dopłaty do urlopów pracowników. Są one finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

🇷🇺 Отпуск под грушевым деревом — это разговорное название субсидий на отпуск сотрудников. Они финансируются из фонда социальных выплат компании.