Słówko dnia — Wątpienie

Słówko dnia - Wątpienie

Слово дня - Сомнение

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «сомнение».

📍Синонимы – неуверенность, скептицизм, внутренняя борьба, колебание.
📍Выражения – сомневаюсь, что…., без сомнений
📍Глагол – сомневаться.

📚 А в завершение публикуем цитату из произведения Михаила Лермонтова «Герой нашего времени»: «Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера — напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь.»

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „wątpienie”.

📍Synonimy – niepewność, podważanie, walka wewnętrzna, wahanie się
📍Wyrazy – wątpię, że…, bez wątpienia
📍Czasownik — wątpić

📚 A na koniec podajemy krótki cytat z utworu Michaiła Lermontowa “Bohater naszych czasów”: „Lubię wątpić o wszystkim: ta skłonność umysłu nie przeszkadza stanowczości charakteru; przeciwnie, jeśli chodzi o mnie, to zawsze idę śmielej naprzód, gdy nie wiem, co mnie czeka. Przecie nic gorszego od śmierci się nie zdarzy — a śmierci uniknąć nie można.”