Słówko dnia — Wachlarz

Słówko dnia - Wachlarz

Слово дня - Веер

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «wachlarz».

☝️ Знаете ли Вы, что первые упоминания о веерах встречаются в Древнем Египте, Персии и Индии, сохранилась даже копия от 1349 г. до н.э., найденная в гробнице Тутанхамона. Затем были варианты из листьев и страусиных перьев, прикрепленных к длинной ручке. Рабы были предназначены управлять ими, охлаждая их правителей и сановников. Веера, кроме жары, отлично отгоняли насекомых. Королева Марысенька любила веера. Вот цитата из книги «Мир Королевы Марысеньки» (автор — Корнелия Степан): «Она тихонько засмеялась, прикрыв рот восхитительным веером из слоновой кости и шелка, который, как будто этого мало, был дополнительно украшен драгоценными камнями».
📖 Вы можете прочитать всю книгу онлайн.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „wachlarz”.

☝️Czy wiedzą Państwo, że pierwsze wzmianki o wachlarzach odnajdujemy w starożytnym Egipcie, Persji i w Indiach, zachował się nawet egzemplarz pochodzący z 1349 r. p.n.e, znaleziony w grobowcu Tutenchamona. Panowały wtedy wersje wykonane z liści i strusich piór przymocowanych do długiej rączki. Do ich obsługi wyznaczeni byli niewolnicy, ochładzający swoich władców i dostojników. Wachlarze prócz upałów świetnie odganiały także owady. Królowa Marysieńka uwielbiała wachlarze. Oto cytat z książki pt. Świat Królowej Marysieńki (autor – Kornelia Stepan): „Zaśmiała się cicho, zasłaniając usta przepysznym wachlarzem z kości słoniowej i jedwabiu, który jakby tego było mało, ozdobiono dodatkowo szlachetnymi kamieniami.”
📖 Całą książkę można przeczytać w wersji elektronicznej.