Słówko dnia — Wąchać

Słówko dnia - Wąchać

Слово дня - Нюхать

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «нюхать».

📍 Это слово имеет несколько значений:
1. понюхать что-либо
2. (сленг) узнать что-то украдкой
3. (сленг) употребление наркотиков

📍Фразеологический оборот «нюхать цветы снизу» означает «умереть».

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „wąchać”

📍 To słowo ma kilka znaczeń:
1. wciągać nosem zapach czegoś
2. (potocznie) dowiadywać się o coś ukradkiem
3. (potocznie) narkotyzować się
.
📍 Związek frazeologiczny „wąchać kwiatki od spodu” oznacza „umrzeć”.