Słówko dnia — Tydzień

Słówko dnia - Tydzień

Слово дня - Неделя

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «неделя».

☝️Неделя состоит из 7 дней: 5 рабочих дней (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) и 2 выходных (суббота, воскресение), которые называются в польском языке по-английски “weekend”.

👌У слова «неделя» интересное склонение (ед.ч. / мн.ч.):
И.п. – tydzień / tygodnie
Р.п. – tygodnia / tygodni
Д.п. – tygodniowi / tygodniom
В.п. – tydzień / tygodnie
Т.п. – tygodniem / tygodniami
Пр.п. – (o) tygodniu / (o) tygodniach
Зв. п. – tygodniu / tygodnie

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „tydzień”.

☝️Tydzień składa się z 7 dni: 5 dni roboczych (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek) i 2 dni wolne (sobota, niedziela), które w języku polskim nazywane są „weekend”.

☝️Słowo „tydzień” ma ciekawą odmianę (liczba pojedyncza / liczba mnoga):
M. – tydzień / tygodnie
D. – tygodnia / tygodni
C. – tygodniowi / tygodniom
B. – tydzień / tygodnie
N. – tygodniem / tygodniami
Msc. – (o) tygodniu / (o) tygodniach
W. — tygodniu / tygodnie