Słówko dnia — Turoń

Słówko dnia - Turoń

Слово дня - Туронь (коза)

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «Туронь (коза)».

🐃Туронь — это рогатая коза с большим щелкающим ртом. «Прогулка с Туронем» была одной из форм колядования. Эта традиция осталась от славянского ритуала прогулки с быком по полям. Считалось, что он передавал свои ценные качества сельскохозяйственным культурам.

🦬 Маска туроня изготавливалась из деревянной колоды, обтянутой мехом и закрепленной на жерди. В пасть помещали язык и острые зубы, к голове прикрепляли рога животных — козлиных или коровьих. Кроме Туроня в группе колядующих были и другие герои: Дедушка, Цыган, Еврей. Они разыгрывали сценку воскрешения Туроня.

📍Интересную статью о Туроне в польских рождественских традициях можно прочитать здесь.

📍И несколько видео представлений с колядованием:

  • Z Turoniem z Lipnicy Wielkiej
  • Z Turoniem z Kasiny Wielkiej 
  • Gwiazda i Turoń (przegląd etnograficzny) 

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „Turoń”

🐃 Turoń to rogate zwierzę przypominające kozę z wielką kłapiącą paszczą. „Chodzenie z turoniem” było jedną z form obchodów kolędniczych. Była to pozostałość po słowiańskim obrzędzie oprowadzania tura po polach. Wierzono, że udzieli on swoich cech płodom rolnym.

🦬 Maskę turonia wykonywano z drewnianego kloca, obijano futrem i mocowano na drążku. W paszczy umieszczano język i ostre zęby, na głowie mocowano rogi zwierzęce – kozie lub krowie. Oprócz turonia w grupie kolędniczej były także inne postacie: Dziad, Cyganka, Żyd. Odgrywali oni scenkę wskrzeszania turonia.

📍Ciekawy artykuł o turoniu w polskich tradycjach bożonarodzeniowych można przeczytać tutaj.

📍I jeszcze kilka wideo z kolędowania z Turoniem:

  • Z Turoniem z Lipnicy Wielkiej
  • Z Turoniem z Kasiny Wielkiej 
  • Gwiazda i Turoń (przegląd etnograficzny)