Słówko dnia — Szermierka

Słówko dnia - Szermierka

Слово дня - Фехтование

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «фехтование».

🤺Фехтование (ранее известное под другим его название) — в более широком смысле искусство, практика использования «белого» оружия; в более узком смысле — его спортивный вид, т.е. спортивная дисциплина, одно из единоборств.

🤺Фехтование — вид спорта с многовековой историей и одна из пяти дисциплин, которые присутствуют на всех современных Олимпийских играх.

🤺Подразделяется на три категории — сабля, шпага и рапира.

🎬 К бою! О польском фехтовании.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „szermierka”.

🤺 Szermierka (dawniej zwana fechtunkiem) – w szerszym sensie sztuka, praktyka władania bronią białą; w węższym sensie jej sportowa forma czyli dyscyplina sportowa, jeden ze sportów walki.

🤺 Szermierka jest sportem o długiej historii i jedną z pięciu dyscyplin, które pojawiły się na każdych współczesnych igrzyskach olimpijskich.

🤺 Uprawiana jest w trzech kategoriach – szabla, szpada i floret.

🎬 Szable w Dłoń! O szermierce polskiej.