Słówko dnia — Skarżypyta

Słówko dnia - Skarżypyta

Слово дня - Ябеда

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «ябеда».

📍 Синонимы – доносчик, стукач (разговорн.)

📺📚 А здесь предлагаем прочитать знаменитое стихотворение Яна Бжехвы «Ябеда» и посмотреть короткий мультик.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „skarżypyta”.

📍Synonimy – donosiciel, kapuś (potoczn.)

📺 📚 A tu proponujemy przeczytać znany wiersz Jana Brzechwy „Skarżypyta” i zobaczyć kreskówkę o tym wierszu.