Słówko dnia — Skarb

Słówko dnia - Skarb

Слово дня - Cокровище

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «сокровище».

💰 Сокровище – коллекция ценных вещей или денег, обычно спрятанных.

📍Сокровищница – место хранения денег, ценных вещей.

🎞 О самых интересных кладах, спрятанных столетия назад на польских землях рассказывает Дариуш Рыбацки.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „skarb”.

💰Skarb to zbiór rzeczy drogocennych lub pieniędzy, zwykle ukrytych.

📍Skarbnica to miejsce przechowywania pieniędzy, cennych rzeczy.

🎞 O najciekawszych skarbach ukrytych przed wiekami na ziemiach polskich opowiada Dariusz Rybacki.