Słówko dnia — Rynna

Słówko dnia - Rynna

Слово дня - Водосточный желоб

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «водосточный желоб».

📍Водосточный желоб — полуоткрытая труба, чаще всего проложенная по краю крыши зданий, в которую стекает дождевая вода с крыши во время дождя.

📍Родиной водосточных желобов принято считать Долину Инда, то есть районы древней Индии, где между 3300 и 1300 годами до н.э. появились первые водосточные сооружения. Культура Харрапа развивалась. Отсюда берет свое начало самая старая задокументированная система отвода дождевой воды. Он состоял из желобов из обожженных глиняных кирпичей.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „rynna”.

📍Rynna – półotwarta rura najczęściej kładziona wokół krawędzi dachu budynków, do której spływa woda opadowa z dachu podczas deszczu.

📍Za kolebkę rozwiązań rynnowych należy przyjąć dolinę Indusu, czyli tereny starożytnych Indii, gdzie pomiędzy 3300 a 1300 rokiem p.n.e. rozwinęła się kultura harrapańska. To stamtąd pochodzi najstarszy udokumentowany system odprowadzania wody opadowej. Składał się on z rynien wykonanych z cegieł z wypalanej gliny.