Słówko dnia — Rasa

Słówko dnia - Rasa

Слово дня - Порода

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «порода».

☝️ У этого слова есть несколько значений:
✔️ группа людей, отличающаяся определенным набором наследственных признаков, например, цветом кожи;
✔️ (зоология) группа, подвид, характеризующийся набором наследственных признаков, сформированных селекционерами или природой
✔️ (старопольский) разновидность легкой шерстяной ткани.

🎞 11 пород собак, на содержание которых в Польше необходимо иметь разрешение.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „rasa”

☝️ To słowo ma kilka znaczeń:
✔️ grupa ludzi wyróżniających się określonym zespołem cech dziedzicznych, np. kolorem skóry;
✔️ (zoologia) jednostka niższa od gatunku, odznaczająca się zespołem cech dziedzicznych, ukształtowanych przez hodowce lub naturę
✔️ (staropolskie) gatunek lekkiej materii wełnianej

🎞 11 ras psów, na których posiadanie w Polsce trzeba mieć zezwolenie.