Słówko dnia — Pustelnik

Słówko dnia - Pustelnik

Слово дня - Отшельник

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «отшельник».

☝️У этого слова есть несколько значений:

1) человек, который из религиозных побуждений отказался от жизни в общества, добровольно решивший жить в изоляции и целомудрии, отшельник;

2) морской краб, прячущийся в пустых ракушках морских улиток

☝️ Но это ещё не всё!

👍 Что такое высокогорный альпинизм для Петра Пустельника — одного из трех поляков в истории, завоевавших Корону Гималаев и Каракорума? Что заставило его достичь столь амбициозной цели, несмотря на то, что в юности, как он сам говорит, у него не было таланта к скалолазанию, и он даже не прошел свой первый курс скалолазания? Насколько он изменился за 20 лет, в течение которых он покорял восьмитысячники? Как он совмещал своё хобби в горах с семейной жизнью? И как бы он сравнил это с достижениями Ежи Кукучки и Войтеха Куртыки?

🎞 Приглашаем вас посмотреть первую часть нового выпуска программы «Гостевой сектор». Михал Бугно, журналист Wirtualna Polska Group, беседует с Петром Пустельником.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „pustelnik”

☝️ To słowo ma kilka znaczeń:

1) osoba, która z pobudek religijnych wycofała się z życia w społeczeństwie, decydując się na życie w izolacji i celibacie, eremita;

2) skorupiak morski chowający się w puste muszle ślimaków morskich

☝️Ale to nie wszystko!

👍 Czym jest himalaizm dla Piotra Pustelnika — jednego z trzech Polaków w historii, którzy zdobyli Koronę Himalajów i Karakorum? Co zadecydowało, że zrealizował tak ambitny cel mimo, że w młodości — jak sam mówi — nie miał talentu do wspinaczki, a nawet nie ukończył pierwszego kursu wspinaczkowego? W jakim stopniu zmieniło go 20 lat, w trakcie których zdobywał ośmiotysięczniki? Jak swoją górską działalność godził z życiem rodzinnym? I jak porównałby ją do wyczynów Jerzego Kukuczki i Wojciecha Kurtyki?

🎞 Zapraszamy do obejrzenia pierwszej części nowego odcinka programu «Sektor Gości». Z Piotrem Pustelnikiem rozmawia Michał Bugno, dziennikarz Grupy Wirtualna Polska.