Słówko dnia — Przesuwać

Słówko dnia - Przesuwać

Слово дня - Передвигать

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «передвигать».

👌 Ремонт. Перестановка. И всегда один вопрос – как передвинуть мебель без больших усилий? А может речь идёт о переносе встречи? То есть о ещё одном значении этого глагола?

☝️Синонимы слова: переносить, перемещать.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „przesuwać”.

👌 Remont. Rozmieszczenie mebli. I zawsze jest jedno pytanie — jak przenieść meble bez większego wysiłku? A może chodzi o przełożeniu spotkania? To znaczy o innym znaczeniu tego czasownika?

☝️Synonimy słowa: przemieszczać, przenosić.