Słówko dnia — Przedszkolak

Słówko dnia - Przedszkolak

Слово дня - Дошкольник

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «дошкольник».

📍Дошкольник – это ребенок, который ходит в детский сад.

☝️Но, пожалуйста, помните, что „przeszkolanka” – это не девочка, которая ходит в детский сад, а воспитатель, который отвечает за планирование, организацию и проведение занятий с детьми в детском саду. В просторечии мы называем девочку «дошкольницей», хотя официально и девочка, и мальчик являются «дошкольником» (без деления по половому признаку).

🤔 Существительное «дошкольник» во множественном числе может иметь две формы: «przedszkolacy» и «przedszkolaki». Первый — мужской (эти дошкольники) — относится только к мальчикам, второй — немужской (эти дошкольники) — определяет группу, состоящую из детей обоего пола.

🎥 Один день из жизни дошкольника.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „przedszkolak”

📍Przedszkolak to dziecko chodzące do przedszkola.

☝️Ale proszę pamiętać, że przedszkolanka to nie dziewczynka chodząca do przedszkola, tylko osoba, która jest odpowiedzialna za planowania, organizowanie oraz prowadzenie zajęć dla dzieci w przedszkolu. Potocznie na dziewczynkę mówimy „przedszkolaczka”, chociaż oficjalnie i dziewczynka, i chłopczyk to „przedszkolak” (bez podziału na płeć).

🤔 Rzeczownik „przedszkolak” w liczbie mnogiej może mieć dwie formy: „przedszkolacy” i „przedszkolaki”. Pierwsza z podanych ma rodzaj męskoosobowy (ci przedszkolacy) – odnosi się jedynie do chłopców, druga – w rodzaju niemęskoosobowym (te przedszkolaki) – nazywa grupę tworzoną przez dzieci obu płci.

🎥 Jeden dzień z życia polskiego przedszkolaka.