Słówko dnia — Plotkować

Słówko dnia - Plotkować

Слово дня - Сплетничать

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «сплетничать».

☝️Синоним: чесать о ком-то язык.

Есть также производные от этого глагола существительные: приводим несколько примеров с переводами ниже.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „plotkować”.

☝️Synonimy: brać kogoś na język

Są też rzeczowniki odczasownikowe od tego słowa.

☝️Na przykład:

🇵🇱 plotka /🇷🇺 сплетня
🇵🇱 plotkowanie /🇷🇺 сплетничание
🇵🇱 plotkarz /🇷🇺 сплетник
🇵🇱 plotkarka /🇷🇺 сплетница