Słówko dnia — Piekarz

Słówko dnia - Piekarz

Слово дня - Пекарь

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «пекарь».

🍞🥐🥖 Профессия пекаря издревле была признана и уважаема обществом. Со временем профессия пекаря специализировалась. Были кексовики, косичники, пряничники, бараночники, вафельники, кондитеры, паштетники и производители сухариков. Выпечка хлеба считалась одним из важнейших дел в хозяйстве, более зажиточные пекли его раз в неделю, бедняки — раз в две недели и реже. Хлеб пекли в субботу, а закваску готовили в пятницу вечером.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „piekarz”.

🍞🥐🥖 Zawód piekarza już od najdawniejszych czasów cieszył się ogólnym uznaniem i szacunkiem społeczeństwa. Z biegiem czasu nastąpiła specjalizacja zawodu piekarza. Wyodrębnili się babiarze, kręplarze, miodownicy, obwarzannicy, opłatnicy, pampusznicy, piernikarze, tatarczusznicy, cukiernicy, pasztetnicy i producenci sucharów. Wypiek chleba uważano za jedną z ważniejszych prac w gospodarstwie, bardziej zamożni piekli go raz w tygodniu, biedni — co dwa tygodnie bądź rzadziej. Chleb pieczono w sobotę, a rozczyn robiono w piątek wieczorem.

☝️ Proszę pamiętać, że / Помните, что:
✅ У меня есть хлеб. / Mam chleb.
❌ У меня нет хлеба. / Nie mam chleba.

🇷🇺 Глагол «печь» /
🇵🇱 Czasownik „piec”:
Я пеку / Ja piekę
Ты печёшь / Ty pieczesz
Он, она, оно печёт / On, ona, ono piecze
Мы печём / My pieczemy
Вы печёте / Wy pieczecie
Они пекут / Oni, one pieką