Słówko dnia — Pędzel

Słówko dnia - Pędzel

Слово дня - Кисть

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «кисть».

🖌 Кисть или кисточка нужна как в живописи, так и во время бритья, ремонта.

☝️ Существует даже весьма интересная профессия – производитель кистей.

👍 Судя по всему, самые затребованные люди на рынке труда – это высококвалифицированные специалисты. Производители кистей, безусловно, входят в их число. Вам не пришло это в голову? 🤔 А знаете ли Вы, что на изготовление одной кисти из соболиного ворса может уйти до полутора недель. Более того, в мире очень мало людей, которые могут это сделать. Сандра Харрис — одна из 9 специалистов в мире, которые могут создать кисть Колински Серии 7.

🎞 Приглашаем посмотреть фильм о мастерской кистей и щёток «Барылиньски и сын» (Польша).

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „pędzel”.

🖌 Pędzel czy pędzelek jest potrzebny zarówno jak w malarstwie, tak i przy goleniu, przy remoncie.

☝️Istnieje nawet bardzo ciekawy zawód — wytwórca pędzli.

👍 Ponoć osoby najbardziej pożądane na rynku pracy to wysoko wykwalifikowani specjaliści. Z pewnością do takich należą wytwórcy pędzli. Nie przyszłoby Państwu to do głowy? 🤔 A czy wiedzą Państwo, że wykonanie jednego pędzla z włosia sobolowego może zająć nawet półtora tygodnia. Co więcej, na świecie istnieje niewiele osób, które potrafią go wykonać. Sandra Harris jest jednym z zaledwie 9 specjalistów na świecie, którzy umieją wykonać pędzel Series 7 Kolinsky.

🎞 Zapraszamy do oglądania filmu o pracowni pędzli i szczotek „Baryliński i syn” (Polska).