Słówko dnia — Parawan

Słówko dnia - Parawan

Слово дня - Ширма

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «ширма».

☝️У этого слова есть несколько значений:

1. переносная складная стенка, используемая для того, чтобы закрыть что-либо или отделить часть помещения

2. вещь или ряд вещей, прикрывающих что-то

3. человек или вещь, которую кто-то использует для сохранения видимости и сокрытия реальных действий

4. защитный трал для предотвращения столкновения корабля с миной

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „parawan”.

☝️To słowo ma kilka znaczeń:

1. przenośna składana ścianka służąca do zasłonięcia czegoś lub odgrodzenia części pomieszczenia

2. rzecz lub ciąg rzeczy zasłaniających coś

3. osoba lub rzecz, którą ktoś posługuje się dla zachowania pozorów i ukrycia rzeczywistych działań

4. trał ochronny zabezpieczający okręt przed zderzeniem się z miną