Słówko dnia — Obrażać się

Słówko dnia - Obrażać się

Слово дня - Обижаться

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «обижаться».

✔️ Производные слова от данного глагола – обиженный, обижающийся.

🎞 Культовый скетч «Обиженный» кабарета «Мумио» из рекламы «Плюс».

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „obrażać się”.

✔️ Słowa stworzone od tego czasownika – obrażony, obrażalski.

🎞 Kultowy skecz “Obrażony” kabaretu “Mumio” z reklamy Plusa.