Słówko dnia — Licytacja

Słówko dnia - Licytacja

Слово дня - Аукцион

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «аукцион».

🔨 Это слово имеет несколько значений:

▪️ публичная продажа движимого или недвижимого имущества, при которой покупателем является тот, кто предлагает самую высокую цену
▪️ в некоторых карточных играх: вводная фаза игры, когда игроки объявляют, сколько очков они хотят набрать или сколько взяток они собираются совершить
▪️ дискуссия, в которой участники соревнуются в представлении аргументов

👮‍♂️ Помимо коммерческого, есть еще аукцион судебных приставов. Это вид публичной продажи движимого имущества должника (например, произведений искусства, автомобиля и т. д.) или принадлежащего ему имущества (квартиры, офиса и т. д.)

💰 Узнать об аукционе в игре можно из телеигры «Рискованная игра на деньги»

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „licytacja”.

🔨 To słowo ma kilka znaczeń:

▪️ publiczna sprzedaż ruchomości lub nieruchomości, w której nabywcą zostaje ten, kto oferuje najwyższą cenę
▪️ w niektórych grach karcianych: wstępna faza gry, w której gracze deklarują, ile punktów będą chcieli zdobyć lub ile lew zamierzają wziąć
▪️ dyskusja, w której uczestnicy prześcigają się w przytaczaniu argumentów

👮‍♂️ Oprócz komercyjnej istnieje również licytacja komornicza. To rodzaj publicznej sprzedaży ruchomości dłużnika (np. dzieł sztuki, auta itp.) lub należącej do niego nieruchomości (mieszkania, biura itp.)

💰 O licytacji w grze można się dowiedzieć z teleturneju „Awantura o kasę”