Słówko dnia — Echo

Słówko dnia - Echo

Слово дня - Эхо

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «эхо».

▪️Эхо — акустическая или электромагнитная волна, отражённая от какого-либо препятствия и принятая наблюдателем.

🏥 Но в медицине мы тоже можем встретить это слово. На этот раз слово «эхо» будет иметь другое значение – эхокардиография.

🤣📽 Приглашаем посмотреть выступление одного из участников польской версии программы «Минута славы».

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „echo”.

▪️Echo – fala akustyczna odbita od przeszkody i docierająca do obserwatora po zaniku wrażenia słuchowego fali docierającej bezpośrednio.

🏥 Ale jeszcze w medycynie możemy usłyszeć to słowo. Tym razem wyraz „echo” będzie miał inne znaczenie:

🇵🇱 echo serca / 🇷🇺 эхокардиография

🤣📽 Zapraszamy do oglądania występu jednego z uczestników polskiej edycji Mam talent.