Słówko dnia — Dusić

Słówko dnia - Dusić

Слово дня - Тушить

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «тушить».

☝️ Этот глагол имеет несколько значений:

▪️ «сдавливание кого-либо за горло или закрытие носа и рта, лишая возможности дышать»
▪️ (разг.) «нажимать на что-то»
▪️ «что-то скрывать или что-то подавлять в себе»
▪️ «требовать чего-либо от кого-либо»
▪️ «тушить что-нибудь под крышкой в небольшом количестве воды или жира»

☝️ Глагол «dusić się» также имеет несколько значений:

▪️ «душить друг друга»
▪️ «дышать с трудом»
▪️ (о еде) «тушиться»
▪️ «чувствовать себя чем-то подавленным»

🥘 В свою очередь прилагательное «duszący» означает «(о запахе) сильный, опьяняющий, удушающий».

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „dusić”.

☝️ Ten czasownik ma kilka znaczeń:

▪️ «ściskać kogoś za gardło lub zatykać nos i usta, uniemożliwiając oddychanie»
▪️(pot.) «gnieść, przyciskać coś»
▪️ «ukrywać coś lub tłumić w sobie»
▪️ «wymuszać coś od kogoś»
▪️ «gotować coś na wolnym ogniu pod przykryciem, w niewielkiej ilości wody albo w tłuszczu»

☝️Czasownik „dusić się” ma też kilka znaczeń:

▪️ «dusić jeden drugiego»
▪️ «oddychać z trudem»
▪️ «o potrawach: być duszonym»
▪️ «czuć się przytłoczonym czymś»

🥘 Z kolei przymiotnik „duszący” oznacza «(o zapachu) silny, odurzający»