Słówko dnia — Dieta

Słówko dnia - Dieta

Слово дня - Диета

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «диета».

☝️ В польском языке у этого слова несколько значений:
▪️ система питания, основанная на подборе количества и вида пищи к потребностям организма; способ питания
▪️ сумма, предназначенная на расходы по содержанию работника во время командировки (суточные)
▪️ дневная заработная плата за выполнение определенных обязанностей или функций, например, в качестве члена парламента

☝️ Ниже приводим несколько полезных слов на эту тему и синонимы.

‼️ Кстати, в этом слове в отличие от остальных слов буква «i» между согласной и гласной читается как «ъ», то есть [дъėта]

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „dieta”.

☝️ W języku polskim to słowo ma kilka znaczeń:

▪️ system odżywiania się polegający na dostosowaniu ilości i rodzaju pokarmu do potrzeb organizmu; sposób odżywiania się
▪️ suma przeznaczona na koszty utrzymania pracownika w podróży służbowej
▪️ wynagrodzenie dzienne z tytułu pełnienia szczególnych obowiązków lub funkcji, np. posła

☝️ Do przydatnych słów można zaliczyć:

🇵🇱 odchudzać się /🇷🇺 худеть
🇵🇱 odchudzanie /🇷🇺 похудение

🇵🇱 Synonimy /🇷🇺 Синонимы:

🇵🇱 W znaczeniu „odchudzanie” / 🇷🇺 В значении «способ питания»:

🇵🇱 kuracja odchudzająca /🇷🇺 лечебное снижение веса,
🇵🇱 powstrzymywanie się od pokarmów /🇷🇺 воздержание от питания;

🇵🇱 W znaczeniu „kwota finansowa” /🇷🇺 В значении «финансовая сумма»:

🇵🇱 wynagrodzenie /🇷🇺 вознаграждение,
🇵🇱 kwota należna pracownikowi /🇷🇺 сумма, предназначенная работнику