Słówko dnia — Banować

Słówko dnia - Banować

Слово дня - Банить

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «банить».

🚫 Это слово имеет несколько значений:

⛔️ (разговорн.) использовать по отношению к кому-то блокировку, делая невозможным использование какой-либо услуги в Интернете
⛔️ (диалект – Буковина, Тешинская Силезия и Заользье) – сожалеть
⛔️ (диалект – Заользье) – наседать, надоедать, инфми словами – не давать кому-то покоя, маниакально добиваться чего-то, докучать.

☝️ Совершенный вид – забанить.

☝️ Здесь вы можете проверить спряжение этого глагола.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „banować”.

🚫 To słowo ma kilka znaczeń:

⛔️ (potocznie) stosować wobec kogoś ban, uniemożliwiając korzystanie z jakiejś usługi internetowej
⛔️ (gwarowo — Bukowina, Śląsk Cieszyński i Zaolzie) żałować
⛔️ (gwarowo — Zaolzie) nalegać, naprzykrzać się, czyli nie dawać komuś spokoju; namolnie domagać się czegoś, dokuczać

☝️ Tryb dokonany – zbanować

☝️ Konjugację tego czasownika można sprawdzić tu.