Słówko dnia — Badanie

Słówko dnia - Badanie

Слово дня - Исследование

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «исследование»

📍 У этого слова несколько значений:

📍 работа, связанные с исследованием чего-либо посредством научного анализа;
📍 проверка здоровья пациента

📍 Синонимами слов являются: анализ, наблюдение, проба, тест и др.

🎬 А здесь можно посмотреть интересный фильм об экспериментах.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „badanie”

📍 To słowo ma kilka znaczeń:

📍 prace zmierzające do poznania czegoś za pomocą analizy naukowej;
📍 kontrola stanu zdrowia pacjenta

📍 Wyrazami bliskoznacznymi są: analiza, obserwacja, próba, test itd.

🎬 A tu jest ciekawy film o eksperymentach.