Семейный марафон «Лето с велосипедом» с викториной

Семейный велосипедный марафон "Лето с велосипедом"
с викториной о Польше и харцерах /
Rodzinny rajd rowerowy "Lato z rowerem"
oraz Quiz harcerski o Polsce i harcerzach

30 июня в Калининграде состоялся Семейный велосипедный марафон «Лето с велосипедом» с викториной о Польше и харцерах.
Мероприятие было организовано Автономией Полония. Участвовали все, кто любит активно и интересно отдыхать. На велопробеге участвовали целыми семьями (самому младшему участнику было всего 4 года!).
Организаторы подготовили викторину о Польше, харцерах, польских традициях и культуре. Вопросы были представлены на двух языках. Поздравляем Игоря Кулина (1-е место), Элину Неизвестную (2-е место), Анжелику Дейлидович (3-е место)!

30 czerwca w Kaliningradzie odbył się I Regionalny Rajd Rowerowy «Lato z rowerem» oraz quiz harcerski o Polsce i harcerzach.
Wydarzenie zorganizowała Autonomia Polaków «Polonia». Zapraszano wszystkich, którzy lubią aktywnie i ciekawie odpocząć. Na Rajd Rowerowy stawiły się także całe rodziny (najmłodszy uczestnik miał zaledwie 4 lata!).
Organizatorzy przygotowali test wiedzy o Polsce, harcerstwie, polskich tradycjach i kulturze. Opracowany był dwujęzycznie. Gratulacje dla Igoria Kulina (1 miejsce), Eliny Nieizwiestnej (2 miejsce), Anżeliki Dejlidowicz (3 miejsce)!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad