Рождество на Балтике

🎄Рождество на Балтике: 🇵🇱 Польша

🎄Boże Narodzenie na Bałtyku: 🇵🇱 Polska

В преддверии рождественских и новогодних праздников Музей мирового океана решил рассказать на своей территории о рождественских традициях стран Балтийского моря и познакомить с их культурой. В декабре-январе на территории будет размещены информационные стенды, представлена традиционная кухня, а также в этот период один день будет посвящен одной из стран.
18 декабря Музей посвятил Польше.
О Рождестве, польских традициях и рождественском столе рассказали собравшимся в рамках проекта члены Автономии «Полония» Каролина Мошкина и Галина Морозова.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku Muzeum Oceanu Światowego postanowiło opowiedzieć na swoim terenie o tradycjach bożonarodzeniowych krajów nadbałtyckich i zapoznać zwiedzających Muzeum z ich kulturą. W grudniu i styczniu na terenie zostaną ustawione stoiska informacyjne, będzie prezentowana kuchnia tradycyjna, a w tym okresie jeden dzień będzie poświęcony jednemu z krajów.
18 grudnia Muzeum poświęciło Polsce.
Członkinie Autonomii „Polonia” Karolina Moszkina i Galina Morozowa opowiedziały publiczności o Bożym Narodzeniu, polskich tradycjach i wigilijnym stole.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad