Рождественские полонийные чтения

Рождественские полонийные чтения

Bożonarodzeniowe polonijne czytanki

Рождество Христово это семейный праздник, когда в каждом доме за столом собираются старшие и дети, а после приходит время на чтение прекрасных книг.

Автономия «Полония» начинает новый цикл полонийных чтений по-семейному добрым стихотворением Тадеуша Кубяка «Вечер Сочельника» и желает всем тепла, любви, здоровья и счастливого Рождества!

Boże Narodzenie to rodzinne Święto, kiedy starsi i młodsi zbierają się przy stole w każdym domu, a potem przychodzi czas na czytanie wspaniałych książek.

Autonomia „Polonia” rozpoczyna nowy cykl czytania polonjnego rodzinnym świątecznym wierszem „Wigilijny Wieczór” Tadeusza Kubiaka i życzy wszystkim ciepła, miłości, zdrowia i Wesołych Świąt!

Tadeusz Kubiak
«Wieczór wigilijny»

Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem siano.
Płoną świeczki na choince,
co tu przyszła rano.

Na talerzu kluski z makiem,
karp jak księżyc srebrny.
Zasiadają wokół stołu
dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili
opłatkiem rodzice.
Już złożyli wszyscy wszystkim
moc serdecznych życzeń.

Kidy mama się dzieliła
ze mną tym opłatkiem,
miała w oczach łzy, widziałem,
otarła ukradkiem.

Nie wiem, co też mama chciała
szepnąć mi do ucha:
bym na drzewach nie darł spodni,
pani w szkole słuchał…

Niedojrzałych jabłek nie jadł,
butów też nie brudził…
Nagle słyszę, mama szepce:
— Bądź dobry dla ludzi.

Тадеуш Кубяк
«Вечер Сочельника»

Скатерть белая накрыта,
будто снега вдруг надуло.
К нам на аромат бисквита
елка в гости заглянула.

На тарелках – клёцки с маком,
карп, как месяц, серебрится.
Свечи, сладив с полумраком,
освещают наши лица.

Мы поделимся оплатком,
счастья пожелав друг другу,
и споем, в волненье сладком
заглушая злую вьюгу.

перевод Игоря Белова