Результаты ежегодного XVII Конкурса чтецов «Jestem Polakiem i jestem z tego dumny»

Результаты ежегодного международного XVII Конкурса чтецов "Jestem Polakiem i jestem z tego dumny" /
Wyniki corocznego międzynarodowego XVII Konkursu Recytatorskiego pt. "Jestem Polakiem i jestem z tego dumny"

Organizator Konkursu — Autonomia Polaków „Polonia” (Kaliningrad, Rosja) 

Организатор Конкурса — Польская Национально-Культурная Автономия «Полония» (Калининград, Россия)

Jury / Жюри:

 • Przemysław Szymański, Przewodniczący Jury – Konsul, Kierownik Referatu ds. Współpracy z Polakami w Rosji, Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej oraz Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie (Rosja) /
  Пшемыслав Шиманьски, Председатель жюри — Консул, руководитель департамента по сотрудничеству с поляками в России, по правовым вопросам и консульской помощи, а также по общественной и культурной дипломатии, генеральное консульство Республики Польша в Калининграде (Россия)
 • Hanna Matras-Sand—  Wiceprezes Kongresu Oświaty Polonijnej (z ramienia Kongresu Oświaty Polonijnej) /
  Ханна МатрасСанд — вице-президент Конгресса Полонийного образования (от имени Конгресса Полонийного образования),
 • dr Anna Butcher— kierownik Podyplomowych studiów kwalifikacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (Lublin, Nowy Jork, Chicago), autorka 3 podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego oraz 2 zbiorów przykładowych testów certyfikatowych (Polska) /
  др Анна Бутчер — руководитель аспирантуры по преподаванию польского языка как иностранного (Люблин, Нью-Йорк, Чикаго), автор трех учебников по преподаванию польского языка как иностранного и двух сборников тестовых сертификатов (Польша)
 • Roman Śmigielski— działacz niepodległościowy, polityk, urzędnik państwowy, tłumacz, dziennikarz i działacz polonijny (Dania) /
  Роман Смигельски – независимый деятель, политик, государственный служащий, переводчик, журналист и полонийный активист (Дания).

W konkursie wzięli udział uczestnicy z 6 krajów: Rosji, Litwy, Kazachstanu,  Hiszpanii, Białorusi, Ukrainy. Razem 70 osób w wieku od 4 do 59 lat.

В конкурсе приняли участие участники из 6 стран: России, Литвы, Казахстана, Испании, Беларуси и Украины. Всего 70 человек в возрасте от 4 до 59 лет.

Kategoria wiekowa 3-7 lat / Возрастная категория 3-7 лет

I miejsce  / I место –            Oliwia Sieniuć (l. 6) – Litwa / Литва

II miejsce / II место –           Andrej Pozdniakow (l. 7) – Rosja / Россия

III miejsce / III место –         Anna Zenkova (l. 7) – Rosja / Россия

Wyróżnienie / Лауреаты:

 • Aleksej Pozdniakow (l. 4) – Rosja / Россия
 • Jerzy Shykin (l. 5) – Rosja / Россия
 • Marta Belchenko (l. 6) – Rosja / Россия
 • Nikita Karpenko (l. 7) – Rosja / Россия

Kategoria wiekowa 8-11 lat / Возрастная категория 8-11 лет

I miejsce –          Mateusz Wołejko (l. 8) – Litwa / Литва

II miejsce –        Sofija Kowalenko (l. 8) – Litwa / Литва

                            Barbara Wejksznia (l. 8) – Litwa / Литва

                            Aleksandra Borkowskaja (l. 10) – Litwa / Литва

III miejsce –       Nicola Rozborska (l. 9) – Hiszpania / Испания

Wyróżnienie / Лауреаты:

 • Matwiej Pozdniakow (l. 10) – Rosja / Россия
 • Amelia Socha (l. 10) – Hiszpania / Испания

Kategoria wiekowa 12-16 lat / Возрастная категория 12-16 лет

I miejsce –          Daria Zacharowa (l. 16) – Rosja / Россия

II miejsce –         Aneta Baranowska (l. 15) – Litwa / Литва

III miejsce –        Donata Savanevičiūtė (Sawaniawicziutie) (l. 14) – Litwa / Литва

                            Diana Savanevičiūtė (Sawaniawicziutie) (l. 16) – Litwa / Литва

Wyróżnienie / Лауреаты:

 • Ewelina Grygorowicz (l. 14) – Litwa / Литва

Kategoria wiekowa 17-25 lat / Возрастная категория 17-25 лет

I miejsce –          Alina Stawskaja (l. 20) – Rosja / Россия

                            Katarzyna Snopko (l. 23) – Białoruś / Беларусь

II miejsce –        Eugenia Popławska (l. 24) – Rosja / Россия

III miejsce –       Iwan Gorenow (l. 17) – Rosja / Россия

                            Anna Łapszyna (l. 17) – Rosja / Россия

                            Wiaczesław Łazarczuk (l. 17) – Rosja / Россия

Wyróżnienie / Лауреаты:

 • Maria Łuczkowa (l. 17) – Rosja / Россия
 • Elwira Najmuszyna (l. 21) – Rosja / Россия
 • Adrianna Kańczuga (l. 21) – Ukraina / Украина
 • Semen Uchvatov (l. 21) – Rosja / Россия
 • Sofya Sergeeva (l. 23) – Rosja / Россия

Kategoria wiekowa powyżej 25 lat / Возрастная категория старше 25 лет

I miejsce –          Natalia Płochotnik (l.  55) – Ukraina / Украина

II miejsce –        Irina Abrosimowa (l.  32) – Rosja / Россия

                            Ilona Petrenko (l. 51) – Rosja / Россия

III miejsce –       Małgorzata Płochotnik (l. 31) – Ukraina / Украина

Wyróżnienie / Лауреаты:

 • Denis Majdaniuk (l. 31) – Ukraina / Украина
 • Wiaczesław Szykin (l. 41) – Rosja / Россия
 • Oksana Ambrożewicz (l. 42) – Rosja / Россия
 • Irena Osina (l. 42) – Rosja / Россия
 • Marina Gumenuk (l. 49) – Rosja / Россия

GRATULUJEMY! / ПОЗДРАВЛЯЕМ!