Революция с экрана «Зал самоубийц. Хейтер»

Революция с экрана. Ян Комаса. «Зал самоубийц. Хейтер» /
Rewolucja z ekranu. Jan Komasa. «Sala samobójców. Hejter»

Польша, как и Росси, охвачена волнениями и протестами. И там, и там власть не слышит голоса своего народа, не хочет идти на диалог, а праведное негодование людей поддерживается постами и видео соцсетей. Но всегда важно помнить, что большие чувства могут ослепить, заглушить разум.

Именно об этом размышляет режиссер Ян Комаса в фильме «Зал самоубийц. Хейтер». К теме манипуляции через социальные сети Комаса уже обращался в 2011 году, таким образом образуется диптих, рассматривающий обе стороны Луны. Первый фильм сосредотачивается на жертве и её семье, а второй фильм фокусируется на мотивах манипулятора. Оба фильма злободневны и бьют в точку. Однако работа 2020 важна для просмотра именно сейчас, именно в контексте сегодняшних демонстраций, митингов и шествий. Очень важно сохранять трезвый ум, критическое мышление и, безусловно, научиться искать первоисточник.

Томек, главный герой второго фильма, несмотря на все зло, причиненное им, оказывается на вершине жизни именно потому, что прекрасно разобрался в работе камеры обскура, а талант манипулятора позволяет ему выйти сухим из воды. И самое страшно, что не противились этому мы, люди, лишенные умения отделить истину от лжи.

Революцию творит просвещение и образование, а не короткий комментарий на Фейсбуке «Я против\за!»

Polska jak i Rosja jest ogarnięta zamieszkami i protestami. W obojgu państwach władza nie słyszy głosu swojego narodu, nie chce usiąść przy okrągłym stole, a sprawiedliwe oburzenie ludzi popiera się postami i wideo z serwisów społecznych. Jednak zawsze warto pamiętać, że wielkie uczucia potrafią zaślepić i zdusić rozum.

Właśnie nad tym zastanawia się reżyser Jan Komasa w swoim filmie Sala samobójców. Hejter. Komasa już omawiał zagadnienia manipulacji przez serwisy społeczne w 2011 roku. Właśnie można mówić, że pojawia się dyptyk filmowy, badający obydwie strony Księżyca. Pierwszy film bierze pod uwagę ofiarę i jej rodzinę, a drugi – motywy manipulatora. Jednak utwór 2020 jest warty obejrzenia dla nas wszystkich z punktu widzenie dzisiejszych strajków, demonstracji i zebrań. Musi się działać przytomnie, rozsądnie i, oczywiście, szukać informacji źródłowej.

Tomek, główny bohater drugiego filmu, mimo sprawienia ogromu niegodziwości, podnosi się na szczyt życia właśnie dla tego, że świetnie zrozumiał jak działa camera obscura, a talent manipulatora pozwala mu wywinąć. Najstraszniejsze, że nie czyniliśmy żadnych przeszkód, że nie nauczyliśmy oddzielać prawdy od fałszu.

Rewolucja zaczyna się od wiedzy i oświaty, a nie z krótkiego komentarza na Facebooku Popieram/Sprzeciwiam się!