Знакомьтесь, Польша. 7

Имя / Imię
Email

1. С кем тесно связано это здание в Щецине?
Z kim jest ściśle związany ten budynek w Szczecinie?

2. Как назывался этот населённый пункт до 1965 года?
Jak się nazywała ta miejscowość do 1965 r.?

3. Город, в котором можно посетить этот красивейший готический костёл св. Бартоломея 1390 года постройки, а также замок епископов 14 века
Miasto, w którym można zwiedzić ten piękny gotycki kościół św. Bartołomieja z 1390 r. oraz zamek biskupów z XIV wieku

4. Какой король Польши нарисован на этой иллюстрации к произведению о. Яна Глуховского “Портреты польских князей и королей”?
Jaki król Polski jest narysowany na tej ilustracji do dzieła ks. Jana Głuchowskiego “Icones książąt I królów polskich”?

5. Как называется это произведение и кто его автор?
Jak się nazywa ten utwór I kto jest jego autorem?

6. Кто является автором этого произведения?
Kto jest autorem tego utworu?

7. Как ранее мужья в Польше называли сестру жены и её супруга?
Jak dawniej nazywano w Polsce względem męża siostrę żony i jej małżonka?

8. К какому региону Польши относится этот народный костюм?
Do jakiego regionu Polski należy ten strój ludowy?

9. Кто имел право носить этот мундир?
Kto miał prawo założyć ten mundur?

10. Кто был не только национальным героем Польши и США, но и Белоруси, а также почётным гражданином Франции?
Kto był nie tylko bohaterem narodowym Polski I USA, ale również Białorusi oraz honorowym obywatelem Francji?

Добавить комментарий