Веломарафон 2021

Имя / Imię

1. Как переводится на русский язык так называемый младший харцер 8-11 лет «ZUCH» (польск.)?
Jak tłumaczy się na język rosyjski młodszy harcerz 8-11 lat "ZUCH" (pol.) ?

2. Как переводится на русский язык так называемый старший харцер “wędrowiec” (польск.)?
Jak tłumaczy się na język rosyjski harcerz starszy "wędrowiec" (pol. )?

3. В каком году различные харцерские группы объединились в единую организацию — Союз Польских Харцеров?
W którym roku różne grupy harcerskie połączyły się w jedną organizację - Związek Harcerstwa Polskiego?

4. Харцерские батальоны: «Зоська», «Парасоль», «Вигры» и харцерская рота «Густав» приняли активное участие в каком важном историческом событии?
Bataliony harcerskie: "Zośka", "Parasol", "Wigry" i hufc Harсerski "Gustaw" wzięły czynny udział w jakim ważnym wydarzeniu historycznym?

5. В каком городе Польши находится Памятник Юному Повстанцу? Памятник посвящён детям, участвовавшим в варшавском восстании 1944 года.
W jakim mieście w Polsce znajduje się Pomnik małego powstańca? Pomnik jest poświęcony dzieciom , ktore brały udział w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku.

6. Какого цвета форма у харцеров?
Jakiego koloru jest Mundur harcerski ?

7. Какой праздник отмечается сегодня 15 августа?
Jakie święto obchodzone jest dzisiaj 15 sierpnia?

8. Как называется известный польский мультсериал 1970-1990 гг , в котором прототипами главных героев послужили сыновья-погодки режиссёра Владислава Нехребецкого Ян и Роман?
Jak nazywa się znany polski serial animowany w latach 1970-1990 , w którym pierwowzorami głównych bohaterów byli synowie pogodynki reżyserza Władysława Nehrebeckiego Jan i Roman?

9. В каком городе Польше находится скульптурная композиция, посвящённая Болеку и Лёлеку?
W jakim mieście w Polsce znajduje się kompozycja rzeźbiarska poświęcona Bolkowi i Lolkowi?

10. О каких событиях режиссер создал этот мультфильм?
O czym jest serial?

Добавить комментарий