Проект «Не забудь!»

Проект «Не забудь!»

Projekt "Nie zapomnij!"

Уже много лет в Полонии реализуется проект «Не забудь!», в рамках которого члены автономии заботятся о местах народной памяти «Хохенбрух» в Славском районе и «Шталаг 1 А Штаблаг» в Багратионовском районе.

26 марта прошла встреча посвящённая 78-й годовщине памяти жертв узников концентрационных и трудовых лагерей Восточной Пруссии. Участники встречи вспомнили героические судьбы поляков, прошедших через тяготы времён Второй Мировой войны. Рассказали истории своих родных, которые были в лагерях, наглядно ознакомились с орудием труда людей, работающих в лагерях и ознакомились с рационом питания.

Сердечно благодарим за участие всех, кто разделил с нами время на этой встрече. Память о героях должна жить в сердцах наших потомков.

Od wielu lat Autonomia Polaków «Polonia» realizuje projekt «Nie zapomnij!», w ramach którego członkowie Autonomii opiekują się miejscami narodowej pamięci «Hohenbruch» w powiecie sławskim i «Stalag 1 A — Stablag» w powiecie bagrationowskim.

W dniu 26.03.2023 r. odbyło się spotkanie z okazji 78. rocznicy pamięci o ofiarach obozów koncentracyjnych i obozów pracy w Prusach Wschodnich.
Uczestnicy wspominali bohaterskie losy Polaków, którzy przeszli przez trudy II wojny światowej.
Opowiadali historie swoich krewnych, którzy przebywali w obozach, a także mieli okazje zobaczyć na żywo narzędzia pracy więźniów w obozach i poznać porcje żywnościowe.

Wszystkim uczestnikom, którzy byli obecni i podzielili się swoimi losami rodzinnymi podczas tego spotkania, serdecznie dziękujemy za udział. Pamięć o bohaterach musi żyć w naszych sercach i sercach naszych potomków.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad