Проект «История наших семей» 3 выпуск

Проект «История наших семей» 3-й выпуск /
Projekt „Historia naszych rodzin” 3. edycja

🇵🇱🇷🇺 Наш проект «История наших семей» продолжается. Уже 3-й выпуск. Несколько десятков семейных историй, фотографий и архивных документов. Нас ждёт итоговая конференция.

К сожалению, по причине коронавируса она пройдёт в онлайн формате, но выставка и презентация брошюры, которые уже изданы, будут ждать возможности представления вашему вниманию оффлайн.

Материалы представлены в русской и польской языковой версии.

🇵🇱🇷🇺 Nasz projekt pt. Historia naszych rodzin trwa. Już 3. edycja. Kilkanaście opowiadań rodzinnych, kilkadziesiąt zdjęć i dokumentów archiwalnych. Przed nami jeszcze konferencja ewaluacyjna.

Niestety z powodu koronawirusu odbędzie się w trybie online, ale wystawa i prezentacja broszury, które już są wydrukowane, będą czekały na możliwość prezentacji offline.

Materiały zostały przygotowane w języku rosyjskim i polskim.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad