Председатель Автономии «Полония» стала победителем всероссийского конкурса лидеров НКО

Председатель Автономии "Полония" стала победителем всероссийского конкурса лидеров НКО /
Prezes Autonomii Polaków "Polonia" zwyciężynią ogólnorosyjskiego konkursu liderów

Переполняют эмоции. В VI Всероссийском Конкурсе лидеров НКО, финал которого прошёл во время VII Всероссийского Форума национального единства в Перми, Председатель Автономии «Полония» Е.А. Рогачикова стала золотым призёром и завоевала 1 место. Как сказала председатель Автономии Е. Рогачикова: «Это победа всей нашей организации, Конгресса Поляков в России, нашего региона на таком высоком уровне! Спасибо всем коллегам и друзьям за поддержку и нашу важную работу!»
Emocje wirują! W VI Ogólnorosyjskim Konkursie liderów organizacji pozarządowych, finał którego odbył się w Piermi w ramach VII Ogólnorosyjskiego Forum Pojednania Narodowośiowego, Prezes Autonomii Polaków «Polonia» Elena Rogaczykowa dostała «złoto» i zajęła 1 miejsce. Jak powiefziała Pani Prezes: «To jest zwycięstwo nie tylko naszej organizacji, Kongresu Polaków w Rosji, ale i obwodu kaliningradzkiego na tak wysokiej skali! Dziękuję serdecznie kolegom i przyjacielom za wsparcie i naszą bardzo ważną pracę!»
Фото представлены организаторами конкурса